logo gisplay

Stanowisko ds. Narad Koordynacyjnych (Wrocław)

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu ogłasza nabór na:

Stanowisko ds. Narad Koordynacyjnych

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

  1. wykształcenie wyższe geodezyjne lub geoinformatyczne,
  2. znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

  • znajomość przepisów prawnych obowiązujących w administracji i geodezji,
  • umiejętność redagowania pism,
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, rzetelność.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:

  1. przygotowywanie wniosków na naradę koordynacyjną,
  2. bezpośrednia obsługa klientów,
  3. opracowywanie wniosków po naradzie koordynacyjnej,
  4. nanoszenie projektów na mapę.

Termin skladania dokumentów mija 15 lutego 2018 r.

Treść ogłoszenia

 

Drukuj Email