logo gisplay

Inspektor ds. tworzenia i utrzymania ZSIN (Warszawa)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor do spraw: tworzenia i utrzymania ZSIN w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków w Departamencie Informacji o Nieruchomościach

Ogłoszenie o naborze nr 22917

Miejsce wykonywania pracy: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • Współpraca w zakresie merytorycznym i finansowym z powiatowymi i wojewódzkimi organami służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie zasilania centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków (CR), w tym oceny jakości danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z raportowaniem i wsparciem merytorycznym powiatów w usuwaniu błędów w danych EGiB;
 • Współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości, Głównym Urzędem Statystycznym, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi centralnymi organami administracji publicznej prowadzącymi rejestry publiczne objęte ZSIN;
 • Analizowanie i monitoring procesów biznesowych realizowanych w ramach ZSIN oraz współpraca z departamentem Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (IZ) przy budowie i rozwoju infrastruktury technicznej ZSIN;
 • Uczestniczenie w administrowaniu systemem ZSIN oraz w jego monitoringu;
 • Utrzymywanie we współpracy z IZ rezultaty projektu ZSIN – Faza I oraz ZSIN – Faza II po jego zakończeniu;
 • Organizacja spotkań roboczych w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Wydział EGB, odnoszących się do prac związanych z tworzeniem i utrzymaniem ZSIN w celu koordynacji realizowanych zadań;
 • Udział w odbiorach od dostawców produktów i usług dostarczanych dla ZSIN.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne lub geodezyjne;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Znajomość zagadnień z dziedziny geodezji, w szczególności dotyczących ewidencji gruntów i budynków;
 • Umiejętność obsługi MS Office oraz urządzeń biurowych;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 • Praktyczna znajomość narzędzi oraz zagadnień EGiB;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2018

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, z dopiskiem „Ogłoszenie nr 22917 - starszy inspektor KN/EGB/ZSIN/2.4”

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018