logo gisplay

Stanowisko ds. postępowań geodezyjnych (Poznań)

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu GEOPOZ poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. postępowań geodezyjnych

Wymiar etatu: pełny

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę na zastępstwo Nr referencyjny ZG-ZKS.11001.1.2018

Zakres podstawowych czynności

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, z urzędu i na wniosek, w sprawach:
  • egzekwowania obowiązku nałożonego ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie zgłaszania przez właścicieli zmian danych ewidencji gruntów i budynków, przedkładania opracowań geodezyjnych i innych dokumentów stanowiących podstawę zmian,
  • zgłoszonych zarzutów do danych ustalonych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
  • włączenia wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • opłat za udostępnione materiały,
  • wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu,
  • klasyfikacji gleboznawczej gruntów;
 • Zlecanie opracowań geodezyjnych w ramach wykonania zastępczego;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących podstaw i poprawności danych zasobu, a w uzasadnionych przypadkach pozyskiwanie dodatkowych dokumentów/ informacji w celu poprawy i uzupełnienia danych;
 • Prowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie zgodności danych z podstawą wpisów, jak też zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie
 • Współuczestnictwo w pracach dotyczących rozwoju systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Przygotowywanie dokumentacji do przetargu i prace związane z nadzorem nad przebiegiem prac wykonywanych przez wyłonionego wykonawcę;

Termin składania ofert: 13.04.2018 r.

Treść ogłoszenia

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018