logo gisplay

Podinspektor – 3 etaty w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym (Zamość)

Starosta Zamojski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Podinspektor – 3 etaty w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Zamościu w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie: wyższe geodezyjne lub wyższe kartograficzne lub wyższe geoinformatyczne;
  • obywatelstwo polskie;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
  • ukończone 18 lat;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia.

Termin skaldania aplikacji mija 20 kwietnia 2018 roku

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018