logo gisplay

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym (Zamość)

Starosta Zamojski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Zamościu w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe: ukończone studia na kierunku prawo,
  • 3 lata stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej, sądach powszechnych lub sądach administracyjnych,
  • obywatelstwo polskie,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  • ukończone 18 lat,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia.

Termin skladania aplikacji mija 20 kwietnia 2018 r.

Treść ogłoszenia

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018