logo gisplay

Stanowisko ds. GIS (Karlino)

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty poszukuje osoby na stanowisko ds. GIS.

1. Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy

 • stanowisko ds. GIS,
 • 1 etat

2. Nazwa i adres jednostki:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino.

3. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek/specjalność geoinformacja, geoinformatyka, geodezja, informatyka),
 • doświadczenie zawodowe w branży GIS,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość różnorodnych rozwiązań webGIS, szczególnie wykorzystywanych w JST
 • znajomość oprogramowania GIS - Desktop: ArcGIS Desktop, Quantum GIS; Server –ArcGIS Server,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows oraz pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice oraz oprogramowania: AutoCad i Corel,
 • umiejętność pracy z bazami danych PostgreSQL,
 • umiejętność pozyskiwania i przetwarzania danych oraz prowadzenia ich aktualizacji i edycji w systemie informacji przestrzennej,
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną (również w języku angielskim),
 • wiedza o obowiązkach gmin i miast w zakresie prowadzenia ewidencji i rejestrów

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnianiem funkcjonowania urzędów zrzeszonych w Związku i obsługi interesantów,
 • rozbudowa i administracja Systemem Informacji Przestrzennej Związku,
 • administracja i ewidencja kontami użytkowników systemów informatycznych,
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych GIS (wektoryzacja, konwersja, kalibracja),
 • redakcja map,
 • wykonywanie analiz przestrzennych
 • dostosowywanie systemu do potrzeb użytkowników
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędów gmin i miast z oprogramowania ArcGIS Desktop i QuantumGIS oraz webowej aplikacji mapowej

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • zaangażowanie,
 • kreatywność, samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziana znajomość obowiązków gminy w zakresie prowadzenia ewidencji i rejestrów,
 • mile widziane posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. GIS, podejmująca pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym w samorządowych jednostkach organizacyjnych w celu teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych zostanie skierowana do służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy zakończonej egzaminem( art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)

6. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • kwestionariusz osobowy
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy)
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

7. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 19 lipca 2018 r. (włącznie) w sekretariacie Biura Związku w Karlinie, przesłać pocztą na adres: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17,78-230 Karlino lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w godzinach pracy Biura tj. od 7.30 do 15.30.

8. Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku .

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018