logo gisplay

Stanowisko ds. postępowań geodezyjnych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu GEOPOZ poszukuje osoby na:

Stanowisko: ds. postępowań geodezyjnych

Zakres podstawowych czynności:

  • prowadzenie postępowań administracyjnych, z urzędu i na wniosek
  • zlecanie opracowań geodezyjnych w ramach wykonania zastępczego;
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących podstaw i poprawności danych
  • zasobu, a w uzasadnionych przypadkach pozyskiwanie dodatkowych dokumentów/ informacji w celu poprawy i uzupełnienia danych; · prowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie zgodności danych z podstawą wpisów, jak też zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie
  • współuczestnictwo w pracach dotyczących rozwoju systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  • przygotowywanie dokumentacji do przetargu i prace związane

Termin składania ofert 15.10.2018 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018