logo gisplay

Inspektor wojewódzki ds. ewidencji gruntów i budynków (Rzeszów)

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiska:

 • Starszy inspektor wojewódzki do spraw: ewidencji gruntów i budynków

 • Inspektor wojewódzki do spraw: ewidencji gruntów i budynków

w Oddziale Katastru Nieruchomości w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe w obszarze wykonawstwa geodezyjnego lub w służbie geodezyjnej i kartograficznej - powyżej 3 lat,
 • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: 1-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
 • znajomość ustaw: Prawo Geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o Kontroli w administracji rządowej, o gospodarce nieruchomościami, o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej,
 • znajomość rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin składania dokumentów mija 18 sierpnia 2018 r.

Treść ogłoszeń

Drukuj Email