logo gisplay

Podinspektor ds. geodezji (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. geodezji

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków dla Dzielnicy Mokotów w Biurze Geodezji i Katastru

Główne odpowiedzialności:

  • Prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących: ewidencji gruntów i budynków.
  • Prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: aktualizacja baz danych zasobu oraz ww. ewidencji.

Charakterystyka pracy:

  • Weryfikacja i rejestracja dokumentów będących podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
  • Dokonywanie analiz dokumentów i ustaleń niezbędnych do wprowadzenia zmian.
  • Aktualizacja części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków.
  • Zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych.
  • Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz przepisów prawa z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, infrastruktury informacji przestrzennej, ochrony danych osobowych, własności lokali, ksiąg wieczystych i hipoteki, dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy z dnia 26.10.1945 r., dróg publicznych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu terytorialnego, przepisów o pracownikach samorządowych, ustroju m.st. Warszawy, dostępu do informacji publicznej, informatyzacji działalnośc i podmiotów realizujących zadania publiczne.

Termin składania dokumentów: 17 września 2018

Tresć ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018