logo gisplay

Podinspektor ds. geodezji (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. geodezji

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków dla Dzielnicy Mokotów w Biurze Geodezji i Katastru

Główne odpowiedzialności:

  • Prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii dotyczących: ewidencji gruntów i budynków.
  • Prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: aktualizacja baz danych zasobu oraz ww. ewidencji.

Charakterystyka pracy:

  • Weryfikacja i rejestracja dokumentów będących podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
  • Dokonywanie analiz dokumentów i ustaleń niezbędnych do wprowadzenia zmian.
  • Aktualizacja części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków.
  • Zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych.
  • Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz przepisów prawa z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, infrastruktury informacji przestrzennej, ochrony danych osobowych, własności lokali, ksiąg wieczystych i hipoteki, dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy z dnia 26.10.1945 r., dróg publicznych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu terytorialnego, przepisów o pracownikach samorządowych, ustroju m.st. Warszawy, dostępu do informacji publicznej, informatyzacji działalnośc i podmiotów realizujących zadania publiczne.

Termin składania dokumentów: 17 września 2018

Tresć ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018