logo gisplay

Specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów lądowych (Szczecin)

Urząd Morski w Szczecinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw: planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów lądowych w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Adres urzędu:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-2017 Szczecin

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie projektów opinii, wniosków, uzgodnień i decyzji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego w obszarze kompetencji Dyrektora UMS.
 • Ustalanie warunków lokalizacji obiektów budowlanych.
 • Analiza i ocena, w zakresie zgodności z warunkami zabudowy i przepisami technicznymi, rozwiązań zawartych w projektach budowlanych dot. obiektów budowlanych oraz formułowanie warunków uzgodnień.
 • Prowadzenie procedury opiniowania i uzgodnień wniosków, wymagań oraz warunków dotyczących uwzględnienia problematyki lokalizacji obiektów budowlanych w projektach dokumentów planistycznych.
 • Prowadzenie stałej analizy aktualności przepisów obowiązującego prawa w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań na stanowisku.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne: architektura lub urbanistyka
 • staż pracy : 1 rok i 6 miesięcy pracy związanej z architekturą lub urbanistyką lub planowaniem przestrzennym,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • znajomość podstawowa procedur administracyjnych i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej
 • znajomość obsługi komputera i korzystania z programów GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania w zakresie tworzenia baz danych przestrzennych oraz obsługi formatów graficznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie uprawnień budowlanych w specjalnosci architektonicznej lub konstrukcyjnej

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Wynagrodzenie zasadnicze: 3.500,00 + dodatek stażowy.

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018