logo gisplay

Stanowisko w Biurze Planowania Przestrzennego (Kraków)

Urząd Miasta Krakowa poszukuje osoby na:

Stanowisko w Biurze Planowania Przestrzennego

Oczekiwania:

wymagania niezbędne (formalne):

•spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla  stanowisk urzędniczych,

•wykształcenie wyższe o specjalności: architektura, geodezja, kartografia, gospodarka przestrzenna.

wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • znajomość w zakresie sporządzania części graficznej dokumentacji planistycznej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • ogólna znajomość Dyrektywy INSPIRE,
 • znajomość problematyki planowania przestrzennego w Gminie Miejskiej Kraków,
 • znajomość z zakresu problematyki pracy w Biurze Planowania Przestrzennego,
 • znajomość oprogramowania firmy Bentley: MicroStation V8i, Descartes,
 • znajomość oprogramowania GIS: GeoMedia Professional, ESRI ArcGIS.

Obowiązki

 • obsługa systemu informacji przestrzennej – przygotowanie, aktualizacja i udostępnianie danych z zakresu planowania przestrzennego,
 • projektowanie i wykonywanie baz danych oraz projektów GIS, sporządzanie cyfrowych opracowań w zakresie analiz i monitoringu realizacji polityki przestrzennej oraz wizualizacja komputerowa sporządzonych opracowań,
 • wykonywanie wszelkich opracowań graficznych do prac planistycznych, obsługa graficzna planów miejscowych, Studium oraz innych opracowań Biura,
 • przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych i udział w odbiorze dokumentów wykonanych przez wykonawców zewnętrznych,
 • prowadzenie rejestru - monitoringu prac planistycznych oraz obowiązujących i sporządzanych planów miejscowych,
 • realizowanie czynności związanych z opracowaniem, publikowaniem i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
 • wykonywanie innych czynności, wchodzących w zakres działania Biura, zleconych przez Dyrektora, jego zastępcę i kierownika Pracowni.

Termina skladania dokumentów mija 7 października 2018 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018