logo gisplay

Stanowisko ds. aktualizacji danych graficznych (Poznań)

Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Stanowisko: ds. aktualizacji danych graficznych

Wymiar etatu: pełny

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Nr ref. ZG-ZKS.11000.1.2019

Zakres podstawowych czynności:

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności aktualizacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym między innymi:

  • prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją baz danych wraz ze sprawozdawczością z realizacji zadań, w tym weryfikacja i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmująca bazy danych wchodzące w skład zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczących: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych BDOT500, szczegółowych osnów geodezyjnych,
  • prowadzenie metadanych w zakresie prowadzonych baz danych, · wykonywanie raportów, analiz, sprawozdań i statystyk dotyczących prowadzonych baz danych,
  • współudział w prowadzeniu osnów geodezyjnych
  • współudział w ustalaniu zasad wymiany danych między MODGiK i jednostkami wykonawstwa geodezyjnego

Termin składania ofert: 04.02.2019 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018