Starszy inspektor do spraw obsługi systemów informacji przestrzennej (Warszawa)

Opublikowano:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Starszy inspektor do spraw: obsługi systemów informacji przestrzennej (GIS) w Zespole ds. Informacji Przestrzennej w Departamencie Zarządzania Zasobami Przyrody

ZAKRES ZADAŃ

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk przyrodniczych, geograficznych, inżynieryjno-technicznych lub informatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym -B1
 • znajomość oprogramowania GIS typu desktop (ArcGIS, Geomedia, QGIS, SAGA GIS, gvSIG, GRASS)
 • znajomość oprogramowania biurowego (MS Office, Libre Office)
 • znajomość prawa krajowego w zakresie form ochrony przyrody i centralnego rejestru form ochrony przyrody
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o specjalizacji z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS) lub podyplomowe z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w administracji publicznej
 • kursy lub szkolenia z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2
 • znajomość prawa krajowego i europejskiego w zakresie udostępniania informacji publicznej i o środowisku
 • znajomość prawa krajowego w zakresie informacji przestrzennej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie
  „starszy inspektor GDOŚ/DZP/3/2019”

Drukuj