logo gisplay

Starszy specjalista ds. administrowania bazami danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych (Warszawa)

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw: administrowania bazami danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz

ZAKRES ZADAŃ

 • gromadzenie oraz przetwarzanie danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych, w tym aktualizowanie baz danych, analizowanie danych pozyskanych w wyniku inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej oraz generowanie raportów w tym zakresie
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem procesu retencji danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz ich publikacja;
 • korelowanie danych inwentaryzacyjnych z rejestrami prowadzonymi w Departamencie
 • współpraca z Instytutem Łączności w zakresie wykorzystania danych gromadzonych w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), a także z delegaturami UKE w zakresie weryfikacji danych otrzymywanych od wzywanych podmiotów;
 • uczestniczenie w opracowywaniu raportu dotyczącego pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi i planowanymi inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację;
 • przygotowywanie materiałów kartograficznych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • uczestniczenie w sporządzaniu analiz dotyczących wpływu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej na koszty budowy i utrzymania sieci szerokopasmowych oraz innych analiz np. związanych z Punktem Informacyjnym ds. Telekomunikacji. .

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w zakresie analizy danych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji;
 • znajomość rynku telekomunikacyjnego oraz wiedza z zakresu eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • umiejętność: formułowania zapytań SQL do baz danych, sporządzania analiz z wykorzystaniem środowiska MS Excel i MS Access, posługiwania się aplikacjami służącymi do analizy danych przestrzennych np., ARCGis, precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „starszy specjalista DSA/WGD/6a – na zastępstwo”.
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
  (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

INNE INFORMACJE:
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- test językowy;
- zadanie praktyczne (Excel, bazy danych, analizy, generowanie raportów);
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018