logo gisplay

Podinspektor ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego Dział Baz Danych w Wydziale Polityki Przestrzennej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Główne odpowiedzialności:

  • prowadzenie baz danych o zagospodarowaniu przestrzennym. Opracowywanie informacji z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie spraw związanych z określaniem polityki rozwoju przestrzennego Warszawy i procedurą sporządzania i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • współpraca w formułowaniu wytycznych do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, planu obszaru metropolitalnegoi innych opracowań o charakterze strategicznym. Opiniowanie projektów tych dokumentów,
  • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań wynikających z utrzymania baz danych i procedury sporządzania i zmian studium.

Termin składania dokumentów: 22 marca 2019 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018