logo gisplay

Inspektor ds. nadzoru nad ewidencją gruntów i budynków (Warszawa)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad ewidencją gruntów i budynków w Wydziale Geodezji

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu scaleń i wymiany gruntów
 • przygotowywanie projeków zarządzeń wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
 • rozpatrywanie skarg na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • przygotowywanie spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących zmian i zniesienia nazw miejscowości oraz zmian terytorialnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej lub w bezpośredniej produkcji geodezyjnej i kartograficznej
 • znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, współpracy w zespole, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne lub prawnicze
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
  z dopiskiem "Oferta pracy WG-III/5"

INNE INFORMACJE:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 3.950 zł.

Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.

Drukuj Email

Nasze patronaty

Różne oblicza Gospodarki Przestrzennej
2510.2019
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018