logo gisplay

Kartograf w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej (Wrocław)

Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze:

STARSZY REFERENT/MŁODSZY KARTOGRAF/KARTOGRAF (w zależności od kwalifikacji) w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej

Miejsce wykonywania pracy:    Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wymiar czasu pracy:   1 etat

Wymagania niezbędne:

 • znajomość oprogramowania ArcGIS.
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie wyższe geodezyjne, kartograficzne, geoinformatyczne lub pokrewne I lub II stopnia  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym, 
 • certyfikaty poświadczające znajomość oprogramowania GIS, 
 • znajomość technologii tworzenia aplikacji webowych (html i php),
 • umiejętność przetwarzania danych 3D,
 • doświadczenie w pracy z bazami danych, w tym tworzeniu zapytań w języku SQL,
 • znajomość obsługi programów graficznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • predyspozycje w zakresie wystąpień i prezentacji publicznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • tworzenie oraz aktualizacja danych i metadanych systemu wroSIP,
 • tworzenie i aktualizacja serwisów mapowych oraz stron informacyjnych systemu wroSIP,
 • wykonywanie analiz przestrzennych, 
 • tworzenie wizualizacji i opracowań kartograficznych,
 • szkolenia oraz wsparcie techniczne dla użytkowników systemu wroSIP,
 • obsługa spraw w zakresie działania Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej,

Termin składania ofert mija 30 kwietnia 2019 r.

Treść ogłoszenie

Drukuj Email

Nasze patronaty

Różne oblicza Gospodarki Przestrzennej
2510.2019
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018