logo gisplay

Specjalista ds. geoinformacji, udostępniania informacji o środowisku oraz BIP (Kielce)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. geoinformacji, udostępniania informacji o środowisku oraz BIP w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Miejsce wykonywania pracy:

ul. Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

ZAKRES ZADAŃ

 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym danych przestrzennych. Odmawianie w formie decyzji udostępnienia informacji o środowisku.
 • Przygotowywanie zestawień, opracowań, zobrazowań kartograficznych oraz przetwarzanie danych przestrzennych oraz konsultowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie geoinformacji.
 • Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej, serwisem internetowym. Zamieszczanie informacji merytorycznych w BIP oraz w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach we współpracy z Wydziałami.
 • Udział w zespole szacującym szkody wyrządzane przez bobry, w tym dokonywanie oględzin, określanie w terenie rozmiaru szkód oraz sporządzanie dokumentacji fotograficznej wraz z protokołami szkody jako podstawowych dokumentów do dalszych postępowań odszkodowawczych.
 • Zamieszczanie informacji w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk przyrodniczych: biologia, geografia, leśnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w ochronie środowiska lub ochronie przyrody w obszarach powiązanych z systemami informacji przestrzennej (GIS) oraz analizą danych przestrzennych - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innymi dokumentami
 • Biegła obsługa oprogramowania GIS
 • Umiejętność czytania i pracy na mapach różnego rodzaju
 • Znajomość przepisów dot. infrastruktury informacji przestrzennej, udostępniania informacji publicznej, udostępniania informacji o środowisku, ochrony przyrody, ochrony środowiska, kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Odporność na stres
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Umiejętność interpretacji aktów prawnych i ich zastosowania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska lub ochronie przyrody w obszarach powiązanych z systemami informacji przestrzennej (GIS) oraz analizą danych przestrzennych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
  ul. Karola Szymanowskiego 6
  25-361 Kielce

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018