logo gisplay

Specjalista ds. elektronicznych map nawigacyjnych (Szczecin)

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw: elektronicznych map nawigacyjnych Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Miejsce wykonywania pracy:

Plac Batorego 4
70-207 Szczecin

ZAKRES ZADAŃ

 • Aktualizacja śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych: wprowadzanie zmian w warstwach topograficznych oraz batymetrycznych
 • Przeprowadzanie walidacji komórek map
 • Generowanie nowej edycji komórek map zgodnych ze standardem śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych
 • Planowanie oraz wykonywanie pomiarów terenowych w technologii GNSS/RTK przy użyciu odbiornika satelitarnego wraz z kontrolerem oraz oprogramowaniem producenta, a także ArcGIS, Caris
 • Asysta w trakcie pomiarów hydrograficznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu nawigacyjno-pomiarowego oraz oprogramowania hydrograficznego
 • Obsługa nawigacyjnego i hydrograficznego sprzętu pomiarowego, w tym echosondy jedno i wielowiązkowej, sensora/sonda SVP do pomiaru prędkości dźwięku w wodzie, sonaru, systemu pozycjonowania GPS-RTK oraz przetwarzanie i analiza zebranych danych pomiarowych
 • Kontrola pozycji oznakowania nawigacyjnego stałego oraz pływającego
 • Gromadzenie i archiwizowanie danych z pomiarów terenowych
 • Dystrybucja elektronicznych map nawigacyjnych na portalach informacyjnych Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Centrum RIS
 • Zarządzanie serwisem „Dystrybucja map”, w tym aktualizacja usług RIS wykorzystujących produkty InlandENC
 • Utrzymywanie specjalistycznego oprogramowania pomiarowo-hydrograficznego w aktualności
 • Kontakt ze wsparciem technicznym producenta oprogramowania do produkcji śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku geodezja i kartografia lub hydrografia
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w obszarze związanym z hydrografią i/lub administracją publiczną
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych
 • Praktyczna wiedza potrzebna do obsługi sprzętu pomiarowego (echosonda jedno i wielowiązkowa, systemy pozycjonowania)
 • Znajomość Dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość Ustawy z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami
 • Obsługa programów: Qinsy, ArcGIS
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Znajomość języka angielskiego –czytanie i tłumaczenie tekstu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin
  sekretariat pokój nr 29, parter.
  Dokumenty składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  "Specjalista ds. elektronicznych map nawigacyjnych"

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018