logo gisplay

Inspektor ds. infrastruktury informacji przestrzennej i aktualizacji danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Łódź)

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor ds. infrastruktury informacji przestrzennej i aktualizacji danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Od kandydatów wymagane jest m.in:

 • wykształcenie wyższe z zakresu: geodezji i kartografii, geoinformacji, kartografii, geografii, gospodarki nieruchomościami, gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Rozdziały: 1, 2, 7), o infrastrukturze informacji przestrzennej, o samorządzie województwa,
 • wiedza z zakresu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (w części dotyczącej Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000),
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office (Word, Excel), programów GIS, np.: ArcMap, QGIS, GeoMedia.

Podstawowe zadania do realizacji na stanowisku inspektora ds. infrastruktury informacji przestrzennej i aktualizacji danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego to:

 • aktualizacja danych w Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k),
 • współpraca z zewnętrznymi wykonawcami prac na rzecz zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • udział w tworzeniu i aktualizacji modułów, serwisów i aplikacji tematycznych w ramach systemu Geoportal Województwa Łódzkiego,
 • przygotowywanie zbiorów danych przestrzennych do publikacji w internetowych aplikacjach mapowych,
 • udział w komisjach odbioru prac geodezyjno-kartograficznych zlecanych przez Departament Geodezji i Kartografii.

Oferty można składać do 29 lipca 2019 roku.

Więcej o naborze tutaj

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018