logo gisplay

Starszy inspektor wojewódzki ds.nadzoru geodezyjnego i kontroli w Wydziale Geodezji (Warszawa)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor wojewódzki ds.nadzoru geodezyjnego i kontroli w Wydziale Geodezji

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie kontroli prowadzonych przez pracowników w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej, kontroli działalności przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (2-4 pracowników)
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalań i wymiany gruntów oraz prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • rozpatrywanie skarg na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • rozpatrywanie interwencji na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 • przygotowywanie dokumentacji do opracowania wniosku do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii naruszających przepisy
 • opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne, prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w geodezji i kartografii
 • znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność: obsługi komputera (pakiet Ms Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia, współpraca w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin składania ofert mija 12 sierpnia 2019 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018