logo gisplay

Specjalista ds. planowania monitoringu wód (Katowice)

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Specjalista w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Katowicach, Departament Monitoringu Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Wykonywanie prac w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska związanych z planowaniem sieci i programów pomiarowych monitoringu wód zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego oraz UE. Prowadzenie nadzoru nad aktualnością i kompletnością sieci oraz programów monitoringu wód na obszarze województwa.
  • Weryfikowanie kompletności oraz jakości danych monitoringowych na obszarze województwa. Prowadzenie bieżących monitoringów stopnia wykonania programu monitoringu przez Centralne Laboratorium Badawcze. Uczestniczenie w pracach związanych z opracowaniem wsadu do centralnego zlecenia wykonania badań monitoringowych przez CLB w zakresie wód na obszarze województwa.
  • Uczestniczenie w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz jego rozwojem w powiązaniu z informacją przestrzenną. Zapewnienie administrowania SI JWoda w zakresie planowania monitoringu wód.
  • Wykonywanie analiz i map z wykorzystaniem narzędzi informacji przestrzennej na potrzeby m.in. programów monitoringu, raportów i sprawozdań.
  • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu oceny stanu wód i opiniowanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego.
  • Opracowywanie odpowiednich części programów Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE.
  • Opracowywanie sprawozdań, komunikatów, raportów i bieżących informacji dotyczących planowania monitoringu i realizacji programów monitoringu wód, a także działalności Departamentu Monitoringu Środowiska w zakresie monitoringu wód.
  • Branie udziału w szkoleniach, naradach, konferencjach i spotkaniach edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz w ich organizacji w zakresie kompetencji merytorycznych.
  • Uczestniczenie w pracach terenowych związanych z wykonywaniem badań monitoringowych

Termin składania dokumentów mija 21 sierpnia 2019 r.

Treść ogłoszenie

Drukuj Email

Nasze patronaty

Różne oblicza Gospodarki Przestrzennej
2510.2019
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018