logo gisplay

Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zespole Inwentaryzacji i Raportowania Emisji – analizy przestrzenne i statystyczne (Warszawa)

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ PIB) zatrudni osobę do pracy na stanowisko:

Młodszego specjalisty/ specjalisty / starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zespole Inwentaryzacji i Raportowania Emisji (ZIiRE) Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Miejsce pracy:

Instytut Ochrony Środowiska –Państwowy Instytut Badawczy

 1. Chmielna 132/134, Warszawa

Wymiar etatu: cały etat

Zakres obowiązków:

Przygotowanie analiz i opracowań dotyczących emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do powietrza, w tym:

 • wykonywanie oszacowań emisji zanieczyszczeń do powietrza (dalej emisje),
 • wykonywanie analizy wrażliwości w inwentaryzacji emisji,
 • opracowywanie rozkładów przestrzennych emisji,
 • udział w opracowywaniu projekcji emisji,
 • analiza i interpretacja trendów emisji,
 • konsultowanie założeń i wyników związanych z budową i wykorzystywaniem modeli prognostycznych dotyczących aktywności źródeł oraz emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do powietrza.

Wymagania obligatoryjne:

 • znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem analiz statystycznych i przestrzennych,
 • znajomość oprogramowania, w szczególności do zbierania, analizy i przetwarzania przestrzennych danych statystycznych/teledetekcyjnych, np. ArcGIS, QGIS, R, python,
 • posiadanie wykształcenia wyższego (mgr, mgr inż.) na jednym z następujących kierunków: fizyka, geofizyka, matematyka, statystyka, ekonometria, badania operacyjne, informatyka, geoinformatyka, inżynieria/ochrona środowiska, geologia, geografia, geodezja,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (mile widziane potwierdzenie certyfikatami, publikacjami lub wystąpieniami publicznymi).

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe związane z pracą na dużych zbiorach danych, wykonywaniem analiz statystycznych i/lub przestrzennych, modelowaniem,
 • znajomość zagadnień związanych z analizą szeregów czasowych (prognozowaniem) oraz modelowaniem współzależności zjawisk,
 • znajomość zagadnień dotyczących szacowania emisji gazów cieplarnianych lub/i zanieczyszczeń do powietrza,
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych,
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań w postaci wystąpień oraz posterów  na konferencjach, także międzynarodowych,
 • doświadczenie w pracy w projektach badawczych finansowanych ze środków NCBR lub Komisji Europejskiej,
 • znajomość drugiego języka obcego,
 • umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność i wysoka dbałość o jakość i terminowość wykonywanych zadań, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole i umiejętność szybkiego uczenia się.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • aktywne wsparcie rozwoju zawodowego, w tym możliwość realizacji ambicji naukowych oraz awansu naukowego,
 • możliwość uczestnictwa w tworzeniu rozwiązań na rzecz wdrażania efektywnej polityki ochrony klimatu i powietrza,
 • pracę w międzynarodowym środowisku ekspertów,
 • dofinansowanie do karty sportowej i pakietu opieki medycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego , w terminie do dn. 20 września 2019 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie: „Praca w Zespole Inwentaryzacji i Raportowania Emisji – analizy przestrzenne i statystyczne”.  

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia: DO.1110.30-KO.2019 na stanowisko młodszego specjalisty/ specjalisty /starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zespole Inwentaryzacji i Raportowania Emisji w KOBiZE przez administratora, którym jest Instytut Ochrony Środowiska –Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034, NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu”

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.

Prosimy o wyrażenie zgody na kontakt z Państwa poprzednimi pracodawcami, w celu sprawdzenia informacji zawartych w przedkładanej dokumentacji, w tym referencji.

Aplikacje kandydatów do pracy zawierające braki lub otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru na każdym etapie i bez podania przyczyny. Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.

Administratorem  danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wzory dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej: http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018