logo gisplay

Inspektor ds. jakości danych (Warszawa)

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszego inspektora ds. jakości danych w Wydziale Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG) w Departamencie Informacji o Nieruchomościach

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Wykonywanie czynności związanych z weryfikacją, jakości danych gromadzonych w PRG, w tym obsługa zgłoszeń dotyczących błędów i braków w danych, współpraca z dostawcami i odbiorcami danych, w celu zapewnienia kompletności i odpowiedniej, jakości danych;
  • Prowadzenie bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym przetwarzanie i aktualizacja danych w celu zapewnienia kompletności danych PRG;
  • Udostępnianie danych zgromadzonych w bazie danych PRG a także sporządzanie raportów, wykazów, sprawozdań w celu umożliwienia efektywnego udostępniania odpowiednich danych;
  • Prowadzenie zadań związanych z wymianą i weryfikacją danych w zakresie PRG, EGiB, ZSIN, GESUT w celu zapewnienia harmonizacji pomiędzy zbiorami;
  • Współpraca z użytkownikami systemów teleinformatycznych będących we właściwości wydziału PRG, w tym świadczenie pomocy merytorycznej w celu zapewnienia wsparcia użytkownikom tych systemów;
  • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do użytkowników systemów będących we właściwości wydziału PRG i odbiorców danych w celu umożliwienia właściwego gromadzenia, aktualizowania i udostępniania danych.

Termin składania ofert mija 30 września 2019 roku.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018