logo gisplay

Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zespole Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE (Warszawa)

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) zatrudni osobę do pracy na stanowisko:

Specjalisty / starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zespole Zarządzania Krajową Bazą (ZZKB) Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Miejsce pracy:

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

 1. Chmielna 132/134, Warszawa

Wymiar etatu: cały etat

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie danych znajdujących zastosowanie w procesie szacowania emisji zanieczyszczeń do powietrza z różnych źródeł, w tym danych przestrzennych GIS,
 • przetwarzanie danych numerycznych i danych przestrzennych GIS, wykonywanie analiz, raportów i zestawień na ich podstawie,
 • budowanie zautomatyzowanych łańcuchów przetwarzania danych, w szczególności danych przestrzennych GIS,
 • opracowywanie i rozwijanie metodyk szacowania emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • przygotowywanie pism i wniosków o udostępnienie danych GIS i innych – współpraca z innymi jednostkami wewnętrznymi i instytucjami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • studia wyższe na kierunku: ochrona/inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, teledetekcja, meteorologia, geoinformatyka, fizyka, statystyka, geologia, geografia,
 • minimum 2-letni staż pracy w zakresie sporządzania analiz danych, w tym danych przestrzennych GIS,
 • znajomość zagadnień związanych z bilansowaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza i oddziaływaniem różnych źródeł emisji na jakość powietrza,
 • umiejętność przetwarzania dużych zbiorów danych, w szczególności danych przestrzennych GIS,
 • zaawansowana znajomość oprogramowania GIS typu ArcGIS, QGIS,
 • umiejętność programowania w co najmniej dwóch z wymienionych języków: R, Fortran, Python, makra Excel Visual Basic, skrypty bash,
 • umiejętność pracy w środowisku Linux w trybie tekstowym,
 • zdolność analitycznego myślenia, kreatywność, rzetelność, samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole i chęć uczenia się,
 • jęz. angielski umożliwiający sprawną komunikację w mowie i piśmie (rekomendowany poziom C1).

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość prawodawstwa europejskiego i krajowego w zakresie ochrony powietrza,
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie jakości powietrza, inżynierii środowiska, nauk o Ziemi, itp.,
 • doświadczenie w opracowywaniu publikacji naukowych,
 • znajomość procesu publikacyjnego artykułów naukowych z listy filadelfijskiej,
 • umiejętność zarządzania klastrem o wysokiej mocy obliczeniowej w środowisku Linux.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • aktywne wsparcie rozwoju zawodowego,
 • możliwość uczestnictwa w tworzeniu i rozwijaniu nowych rozwiązań na rzecz ochrony atmosfery,
 • możliwość realizacji ambicji naukowych oraz awansu naukowego,
 • kartę sportową i program opieki medycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, w terminie do dn. 11.10.2019 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie: „Zespół Zarządzania Krajową Bazą – baza emisyjna”.

Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia: DO.1110.36-KO.2019 na stanowisko specjalisty /starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zespole Zarządzania Krajową Bazą, KOBiZE przez administratora, którym jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000032034, NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

Aplikacje nie zawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

Aplikacje kandydatów do pracy zawierające braki lub otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Po zakończeniu rekrutacji wszystkie aplikacje zostaną zniszczone.

Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.

Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych  oraz wzory dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej:
 
http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018