logo gisplay

ENEA Operator zamawia oblot sieci i system GIS

Spółka ENEA Operator ogłosiła przetarg na wykonanie obrazu linii WN, zdigitalizowanego modelu przestrzennego, ortofotomapy oraz analizy pozyskanych danych na podstawie oblotów.

Zamówienie obejmuje inspekcję linii elektroenergetycznych WN-110 kW oraz stacji WN i WN/SN metodą fotogrametryczną i teledetekcyjną wykonywaną z pokładu statku powietrznego. Usługa obejmuje wykonanie ewidencji do roku 2019, w sumie około 4 787 km linii WN. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie także do dostarczenia oraz wdrożenia systemu do wizualizacji, zarządzania danymi oraz dokumentacją z wykonanego oblotu i wykonywania analiz.

Termin składania ofert mija 12 lipca 2017 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment