logo gisplay

Zielona Góra ponownie ogłasza przetarg na rozbudowę SIP-u

Urząd Miasta w Zielonej Górze ogłosił ponownie przetarg na dostawę i wdrożenie funkcjonalności w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS.

Zamówienie obejmuje m.in.: dostawę i wdrożenie licencji oprogramowania, dostawę Infrastruktury sprzętowej, dostawę rozwiązania bazodanowego łącznie z przeprowadzeniem migracji danych, dostawę i wdrożenie aplikacji mobilnej oraz aplikacji web-owej, za pośrednictwem której UM Zielona Góra będzie świadczył elektroniczne usługi.

Pierwsze postępowanie, ogłoszone w maju br,  zostało unieważnione, gdyż cena oferty najwyżej ocenionej (7.891.680,00 zł) złożonej przez COMARCH Polska S.A. przewyższała kwotę jaką Urząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (6.039.300,00 zł)

Termin składania ofert mija 17 października 2017 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment