logo gisplay

Cztery oferty w przetargu na GIS dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Urząd Miejski w Kaliszu otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO).

Poniżej zestawienie złożonych ofert w kolejności od najniższej ceny:

 1. OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga - 7 341 599,40 zł.
 2. Konsorcjum firm S&T Service Polska oraz Sputnik Software - 7 888 191 zł
 3. Konsorcjum firm Geotechnologies, Komputronik Biznes, GISPRO - 7 908 736, 41 zł
 4. Konsorcjum firm Indata Cities S.A., MGGP S.A. - 13 340 430 zł

Kwota, którą Miasto Kalisza zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 8 531 157 zł.

RZIIP AKO ma być punktem dostępowym - brokerem dystrybucji zintegrowanych danych i e-usług przestrzennych, zarówno lokalnej administracji publicznej - uczestniczących w projekcie jednostek samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej, jak i lokalnej społeczności. W projekcie uczestniczą 23 jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji. Całość ma być gotowa w październiku 2018 r.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • Dostawę i montaż serwerów,
 • Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwera danych przestrzennych GIS,
 • Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych GIS,
 • Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zasilającego RZIIP AKO,
 • Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw (m.in. ortofotomapa, zdjęcia ukośne, mapa akustyczna, warstwy tematyczne, ewidencja dróg);
 • Dostawę i montaż sprzętu komputerowego;
 • Dostawę sprzętu informatycznego oraz geoinformatycznego służącego aktualizacji, sprawdzaniu poprawności danych oraz funkcjonalności systemu i jego prezentacji;
 • Przeprowadzenie cyklu szkoleń;

 

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment