logo gisplay

Wrocław zamawia ortofotomapę

Worcławskie ZOO na ortofotmapie z 2015 r. Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ogłosiło przetarg na wykonanie zdjęć lotniczych, aktualizację numerycznego modelu terenu (NMT) oraz opracowanie ortofotomapy dla obszaru Wrocławia.

Zamówienie obejmuje wykonanie dedykowanych nalotów, podczas których pozyskane zostaną lotnicze zdjęcia fotogrametryczne pionowe (RGB oraz CIR) o rozdzielczości nie większej niż 5 cm., aktualizację numerycznego modelu terenu (NMT) oraz opracowanie ortofotomapy (RGB oraz CIR). Naloty maja być przeprowadzone nie później niż 15 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert mija 9 lutego 2018 r. o godz. 14:00

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018