logo gisplay

Wrocław zamawia ortofotomapę

Worcławskie ZOO na ortofotmapie z 2015 r. Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ogłosiło przetarg na wykonanie zdjęć lotniczych, aktualizację numerycznego modelu terenu (NMT) oraz opracowanie ortofotomapy dla obszaru Wrocławia.

Zamówienie obejmuje wykonanie dedykowanych nalotów, podczas których pozyskane zostaną lotnicze zdjęcia fotogrametryczne pionowe (RGB oraz CIR) o rozdzielczości nie większej niż 5 cm., aktualizację numerycznego modelu terenu (NMT) oraz opracowanie ortofotomapy (RGB oraz CIR). Naloty maja być przeprowadzone nie później niż 15 kwietnia 2018 r.

Termin składania ofert mija 9 lutego 2018 r. o godz. 14:00

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment