logo gisplay

Warszawa chce mieć mapę koron drzew

Obszar, dla którego zostaną opracowane mapy koron drzewUrząd m.st. Warszawy ogłosił przetarg na opracowanie mapy koron drzew dla wybranego obszaru stolicy.

Zamówienie obejmuje opracowanie mapy w wersji numerycznej dla centrum Warszawy (obszar o powierzchni 50 km2) na podstawie analiz danych terenowych i danych teledetekcyjnych obejmujących: zobrazowania hiperspektralne, skaning laserowy ALS, obrazy wielospektralne. Dane udostępni Urząd.

Opracowanie ma składać się z następujących warstw:

  • Mapy zasięgu koron drzew (format: wektorowy);
  • Mapy taksonów drzew (format: rastrowy);
  • Mapy kondycji biologicznej drzew - map przebarwień i defoliacji drzew (format: rastrowy).

Termin składania ofert mija 18 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment