Geoportal Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie rozbudowany

Geoportal Województwa Kujawsko-PomorskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił przetarg na rozbudowę wojewódzkiego geoportalu w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Rozbudowa obejmie uruchomienie zindywidualizowanych Geoportali Publicznych poszczególnych powiatów i gmin wraz z zapewnieniem tworzenia i udostępniania indywidulanych kompozycji mapowych przez poszczególne samorządy.

Uruchomiona zostanie e-usługa pozwalająca na złożenie wniosku o udostępnienie dokumentów planistycznych (zaświadczeń, wypisów i wyrysów).

Kolejną nowością ma być zapewnienie użytkownikom geoportalu tworzenia własnych kompozycji mapowych i współdzielenia się nimi z innymi użytkownikami. Będzie także możliwość generowania kodu html pozwalającego na osadzenie kontrolki mapowej w dowolnej stronie internetowej.

W ramach rozbudowy geoportalu powstać ma też aplikacja mobilna serwisu.

Termin składania ofert mija 22 października 2018 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj