logo gisplay

Dwie oferty na modernizację poznańskiego SIP-u

Dwie oferty na modernizację poznańskiego SIP-uZarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ otworzył oferty w przetargu na modernizację Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania.

Ofertę z najniższą ceną złożyła spółka Intergraph Polska na kwotę 2 211 967,12 zł brutto. Zamówieniem zainteresowane jest także konsorcjum firm Esri Polska, GISPartner oraz GeoTechnologies, jednak ich oferta opiewa na znacznie wyższą  kwotę - 3 700 000 zł brutto. To znacznie powyżej kwoty 2 mln zł brutto, jakie GEOPOZ zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Obie oferty zawierają taki sam okres asysty technicznej (300 godz.) i gwarancji (60 miesięcy).

Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania polega na dostarczeniu oprogramowania, jego wdrożeniu, migracji danych oraz implementacji wskazanych usług do nowego rozwiązania. Ma zapewnić realizację następujących celów:

  1. Utworzenie jednego otwartego, cyfrowego portalu, m.in. integrującego dane przestrzenne pochodzące z różnych źródeł.
  2. Zapewnienie funkcjonowania portalu bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek (pluginów) do przeglądarek internetowych.
  3. Dostosowanie SIP-u do wymogów przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa danych, harmonizacji i interoperacyjności danych i usług, budowy lokalnego węzła Infrastruktury In-formacji Przestrzennej.
  4. Wprowadzenie mechanizmów rozliczalności na poziomie: integracji danych, prowadzonych operacji edycyjnych, wydawania/udostępniania danych.
  5. Koncentrację działań ZGiKM GEOPOZ na gromadzeniu, integracji i udostępnianiu danych przestrzennych i ograniczenie prac programistycznych.
  6. Zapewnienie integracji portalu z systemami informatycznymi funkcjonującymi w Mieście Poznaniu, o któ-rych mowa w rozdziale 5.11 Integracja dostarczonego rozwiązania z innymi systemami.

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018