logo gisplay

Dwie oferty na modernizację poznańskiego SIP-u

Dwie oferty na modernizację poznańskiego SIP-uZarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ otworzył oferty w przetargu na modernizację Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania.

Ofertę z najniższą ceną złożyła spółka Intergraph Polska na kwotę 2 211 967,12 zł brutto. Zamówieniem zainteresowane jest także konsorcjum firm Esri Polska, GISPartner oraz GeoTechnologies, jednak ich oferta opiewa na znacznie wyższą  kwotę - 3 700 000 zł brutto. To znacznie powyżej kwoty 2 mln zł brutto, jakie GEOPOZ zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Obie oferty zawierają taki sam okres asysty technicznej (300 godz.) i gwarancji (60 miesięcy).

Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania polega na dostarczeniu oprogramowania, jego wdrożeniu, migracji danych oraz implementacji wskazanych usług do nowego rozwiązania. Ma zapewnić realizację następujących celów:

  1. Utworzenie jednego otwartego, cyfrowego portalu, m.in. integrującego dane przestrzenne pochodzące z różnych źródeł.
  2. Zapewnienie funkcjonowania portalu bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek (pluginów) do przeglądarek internetowych.
  3. Dostosowanie SIP-u do wymogów przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa danych, harmonizacji i interoperacyjności danych i usług, budowy lokalnego węzła Infrastruktury In-formacji Przestrzennej.
  4. Wprowadzenie mechanizmów rozliczalności na poziomie: integracji danych, prowadzonych operacji edycyjnych, wydawania/udostępniania danych.
  5. Koncentrację działań ZGiKM GEOPOZ na gromadzeniu, integracji i udostępnianiu danych przestrzennych i ograniczenie prac programistycznych.
  6. Zapewnienie integracji portalu z systemami informatycznymi funkcjonującymi w Mieście Poznaniu, o któ-rych mowa w rozdziale 5.11 Integracja dostarczonego rozwiązania z innymi systemami.

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018