logo gisplay

Gorczański Park Narodowy zamawia dane teledetekcyjne

Gorczański Park Narodowy ogłosił przetarg na pozyskanie danych teledetekcyjnych, które posłużą do wykonania różnych opracowań i analiz aktualnego stanu ekosystemów Parku.

Zamówienie ogłoszono w ramach projektu „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”.

W ramach realizacji  zamówienia ma być przygotowany zestaw materiałów teledetekcyjnych i wektorowych obejmujący przede wszystkim:

  • aktualne zobrazowania terenu Parku w formie: zdjęćlotniczych w barwach rzeczywistych (RGB) ipodczerwieni (NIR), lotniczego skanowania laserowego ALS oraz wielospektralnych zdjęć satelitarnych;
  • odpowiednio opracowane archiwalne materiały analogowe (głównie zdjęcia lotnicze) znajdujące się w zasobach GPN;
  • archiwalne materiały teledetekcyjne pozyskane z zasobów instytucji zewnętrznych (np.: ortofotomapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne).

Wszystkie pozyskane i zgromadzone materiały zasilą centralną bazę danych teledetekcyjnych i będą wykorzystywane i zarządzane przez utworzone w tym celu Repozytorium Danych Teledetekcyjnych (RTD), które będzie zintegrowanez istniejącym systemem informatycznym Parku. Utworzona infrastruktura pozwoli na archiwizowanie, przeglądanie oraz sprawne wykonywanie analiz przestrzennych, a także udostępnianie tych danych użytkownikom wewnętrznym - pracownicy GPN (na różnych poziomach uprawnień) i w wybranym zakresie na zewnątrz np.: poprzez Geoportal Parku.

Przygotowane narzędzia i pozyskane materiały teledetekcyjne posłużą do wykonania różnych opracowań i analiz, które pozwolą na ocenę aktualnego stanu ekosystemów leśnych i nieleśnych Parku, a także pokażą dynamikę zmian zachodzących w ich obrębie na przestrzeni lat oraz efekty prowadzonych zabiegów ochronnych.

Ważnym elementem projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Parku.

Termin składania ofert mija 14 października 2019 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie i SIWZ

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018