logo gisplay

GISPartner pracuje nad standardem baz danych planistycznych

GISPartner realizuje dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa projekt dotyczący opracowania standardu baz danych planistycznych na potrzeby opracowania Kodeks Urbanistyczno-Budowlanego.

Celem realizacji zadania jest określenie zakresu i zasad gromadzenia informacji w bazach danych planistycznych, mając na uwadze specyfikę polskiego systemu planowania przestrzennego oraz znaczenie tych baz dla IIP (infrastruktura informacji przestrzennej), w tym w szczególności zasadę interoperacyjności.

Opracowane w ramach projektu propozycje standardów będą stanowić materiał wejściowy do prac legislacyjnych dla potrzeb kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego (Kodeks Urbanistyczno-Budowlany wraz z aktami wykonawczymi). Propozycje standardów będą zgodne z przepisami implementacyjnymi INSPIRE.

Stosowanie standardów zagwarantuje porównywalność baz danych planistycznych. Spełniony w ten sposób zostanie jeden z podstawowych warunków interoperacyjności krajowej IIP.

Źródło: GISPartner