logo gisplay

MIiR planuje budowę systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego

MIiR planuje budowę systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennegoNa stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ukazało się ogłoszenie zapraszające do składania propozycji cenowych za wykonanie "Opracowania analizy systemowej budowy systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego".

Jak czytamy na stronie MIiR, w wyniku realizacji projektu opracowane zostaną założenia tworzenia systemu monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Resort podreśla, że w Polsce nie ma takiego systemu, który byłby jednolity i kompletny w skali kraju. Obecny poziom wiedzy o stanie istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego oraz występujących między nimi zależnościach jest niewystarczający do prawidłowego, sprawnego kształtowania polityki przestrzennej.

Celem opracowania jest zatem rozpoznanie i przeanalizowanie istniejących uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, merytorycznych, technicznych oraz finansowych, wynikiem których będzie przyjęcie wstępnych założeń monitoringu, a także zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań względem zintegrowanego systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego.

Opracowanie analizy ma być przeprowadzone w 4 etapach obejmujących kolejno:

  • Etap 1. „Diagnoza stanu i potrzeb” ma na celu dostarczenie informacji o gromadzonych w kraju danych przestrzennych dotyczących istniejącego zagospodarowania przestrzennego, procedurach wykorzystujących te dane oraz oczekiwaniach potencjalnych użytkowników odnośnie zakresu przyszłego monitoringu zagospodarowania przestrzennego.
  • Etap 2. „Rozpoznanie uwarunkowań” skupia się na analizie istniejących systemów monitoringu aktualnego zagospodarowania przestrzennego.
  • Etap 3. „Ujęcie przestrzenne” ma w głównej mierze sprawdzić możliwość wykorzystania istniejących baz danych oraz określenie warunków koniecznych do spełnienia, aby dane te były użyteczne.
  • Etap 4. „Podsumowanie i przedstawienie głównych założeń do tworzenia systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego”.

Szacunkowe wartości zamówienia można zgłaszać do 13 listopada 2018 r.

Treść ogłoszenia na stronie MIiR

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018