logo gisplay

MIiR planuje budowę systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego

MIiR planuje budowę systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennegoNa stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ukazało się ogłoszenie zapraszające do składania propozycji cenowych za wykonanie "Opracowania analizy systemowej budowy systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego".

Jak czytamy na stronie MIiR, w wyniku realizacji projektu opracowane zostaną założenia tworzenia systemu monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Resort podreśla, że w Polsce nie ma takiego systemu, który byłby jednolity i kompletny w skali kraju. Obecny poziom wiedzy o stanie istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego oraz występujących między nimi zależnościach jest niewystarczający do prawidłowego, sprawnego kształtowania polityki przestrzennej.

Celem opracowania jest zatem rozpoznanie i przeanalizowanie istniejących uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, merytorycznych, technicznych oraz finansowych, wynikiem których będzie przyjęcie wstępnych założeń monitoringu, a także zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań względem zintegrowanego systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego.

Opracowanie analizy ma być przeprowadzone w 4 etapach obejmujących kolejno:

  • Etap 1. „Diagnoza stanu i potrzeb” ma na celu dostarczenie informacji o gromadzonych w kraju danych przestrzennych dotyczących istniejącego zagospodarowania przestrzennego, procedurach wykorzystujących te dane oraz oczekiwaniach potencjalnych użytkowników odnośnie zakresu przyszłego monitoringu zagospodarowania przestrzennego.
  • Etap 2. „Rozpoznanie uwarunkowań” skupia się na analizie istniejących systemów monitoringu aktualnego zagospodarowania przestrzennego.
  • Etap 3. „Ujęcie przestrzenne” ma w głównej mierze sprawdzić możliwość wykorzystania istniejących baz danych oraz określenie warunków koniecznych do spełnienia, aby dane te były użyteczne.
  • Etap 4. „Podsumowanie i przedstawienie głównych założeń do tworzenia systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego”.

Szacunkowe wartości zamówienia można zgłaszać do 13 listopada 2018 r.

Treść ogłoszenia na stronie MIiR

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018