19 sierpnia 2022

W portalu Geo-Ośrodek prowadzonym przez Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice uruchomiony został...

19 sierpnia 2022

Studenci z Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego zakończyli niedawno projekt pt....

18 sierpnia 2022

O sankcjach na Rosję i rozpadzie starego porządku mówi cała Europa, a jednocześnie ten sam...

18 sierpnia 2022

Udostępniona w MSIP Kraków mapa metropolii przedstawia model struktury funkcjonalno-przestrzennej,...

17 sierpnia 2022

Instytut Badawczy Leśnictwa ogłosił przetarg na dostarczenie danych pozyskanych w wyniku...

17 sierpnia 2022

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniono do pobrania kolejne zaktualizowane wizualizacje...

16 sierpnia 2022

W serwisie mapowym Warszawy dostępna jest już najnowsza edycji kompletu opracowań składających się...

16 sierpnia 2022

Waldemar Izdebski, który do 13 maja br. pełnił funkcję Głównego Geodety, ocenił proponowane zmiany...

12 sierpnia 2022

W krajowym Geoportalu udostępniono nową wersję narzędzia „Wyszukiwanie działek” pozwalającego na...

12 sierpnia 2022

Główny Urząd Statystyczny opublikował aktualne dane prezentujący charakterystykę zjawisk...

11 sierpnia 2022

Zdjęcia satelitarne pokazują rozległe uszkodzenia i zniszczone rosyjskie samoloty wojskowe w bazie...

11 sierpnia 2022

Jeszcze w tym roku ma zakończyć się modernizacja systemu PERUN - sieci czujników detekcji i...

10 sierpnia 2022

Blisko połowa powierzchni Europy zagrożona jest suszą - wynika z ostatniego raportu Europejskiego...

09 sierpnia 2022

W Geoportalu Dolny Śląsk ukazała się nowa mapa "Ocena potencjału obszarów wiejskich". Pozwala ona...

09 sierpnia 2022

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A podpisał umowę na wdrożenie platformy do zarządzania informacją...

Test 2

Test 2

1. Polska leży między:
 
  2. Geodezyjna instrukcja techniczne G-3 dotyczy:
 
  3. Chiński system nawigacji satelitarnej to:
 
  4. Metoda chorochromatyczna to metoda prezentacji danych na mapach zwana inaczej:
 
  5. Instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych to:
 
  6. W Europie pod względem powierzchni Polska zajmuje miejsce:
 
  7. W Europie pod względem liczby ludności Polska zajmuje miejsce:
 
  8. Instrument badający atmosferę za pomocą rozpraszania fal dźwiękowych to:
 
  9. Geometryczny środek Polski znajduje się w
 
10. Geomedia to oprogarmowanie GIS firmy:
 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018