• gisplay.pl

Aplikacja DroneTower ponownie z funkcją zgłaszenia lotów

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ponownie udostępniła funkcję zgłaszania lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w aplikacji DroneTower. PAŻP zapewnia, że wszystkie zgłoszone podczas awarii błędy zostały wyeliminowane. Równocześnie utrzymana zostaje możliwość zgłaszania lotów za pośrednictwem aplikacji webowej checkin.pansa.pl.

Najnowszą wersję aplikacji DroneTower można pobrać ze sklepów App Store i Play (fot. PAŻP)

W najbliższych dniach oba systemy będą działać równolegle, co oznacza, że użytkownicy będą mogli samodzielnie wybierać, z którego systemu skorzystają zgłaszając swój „check-in”. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  (PAŻP) sugeruje używać aplikacji DroneTower. Należy przy tym pamiętać, iż aplikacja webowa check-in.pansa nie posiada dwustronnej komunikacji między pilotem BSP a Kontrolerem Ruchu Lotniczego, co oznacza, że zgłoszenie za jej pośrednictwem zamiaru lotu w CTR wymaga dodatkowego telefonu na wieżę. Wynika to z faktu, że systemy pracują niezależnie, a więc loty zgłoszone za pośrednictwem checkin.pansa.pl  nie są automatycznie widoczne w aplikacji DroneTower i na odwrót.

PAŻP przypomina, że istotną różnicą w obu narzędziach jest prognoza wyświetlania aktywnych stref. W aplikacji DroneTower jest ona zobrazowana na taki czas do przodu jaki zostanie ustawiony czas lotu, natomiast w check-in.pansa.pl (oraz poglądowo dronemap.pansa.pl) wyświetlane są strefy aktywne i zaplanowane do aktywacji (oznaczone linią przerywaną).

Oba narzędzia działają niezależnie i zostały udostępnione operacyjnie, co oznacza, że mogą być wykorzystywane jedynie do zgłaszania prawdziwych informacji o zamiarze wykonania operacji przy użyciu systemu bezzałogowego statku powietrznego.

PAŻP przypomina także, że informacje o „check-in” z aplikacji DroneTower wyświetlają się na panelach Służb Ruchu Lotniczego (Kontrolera Ruchu Lotniczego lub Informatora Służby Informacji Powietrznej) i stanowią informację lotniczą, która może mieć wpływ na decyzje operacyjne podejmowane przez służby, a tym samym przekładać się możliwość przeprowadzenia prawidłowej oceny ryzyka w przestrzeni powietrznej, w szczególności w sytuacjach awaryjnych. Informacje o „check-in” mają również wpływ na możliwość wykonywania operacji bezzałogowymi statkami powietrznymi przez innych użytkowników oraz na ruch załogowy. W związku z powyższym, nie należy wprowadzać do systemu informacji nieprawdziwych w celu testowania ich funkcji. W przypadkach rażącego niestosowania się do powyższego, PAŻP zmuszona będzie do podjęcia kroków prawnych.

Najnowszą wersję aplikacji można pobrać ze sklepów App Store i Play.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser