• Start

SGP pomoże ukraińskim geodetom

SGP pomoże ukraińskim geodetom

Dochód ze szkolenia Stowarzyszenia Geodetów Polskich będzie przeznaczony na pomoc humanitarną ukraińskim geodetom i narodowi Ukraińskiemu.

Nowa EWMAPA 14 już wkrótce gotowa

EWMAPA 14

Firma Geobid poinformowała o dobiegających końca pracach nad nową – 14. wersją programu EWMAPA, który wymagał największych zmian w celu dostosowana do nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową z geodezji i kartografii - edycja 2020/21

Wyniki konkursu na na najlepszą pracę dyplomową z geodezji i kartografii - edycja 2020/21

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunku geodezja i kartografia, edycja 2020/21, organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii, pod patronatem Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk

Rejestr polskich nazw geograficznych świata

Rejestr polskich nazw geograficznych świata

Zespół GUGiK opracował pierwszą wersję bazy PRNG w części dotyczącej polskojęzycznych nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami obowiązującego od 26 lutego 2021 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych.

Raport o działce ewidencyjnej dostępny na polska.e-mapa.net

Raport o działce ewidencyjnej dostepny w portalu polska.e-mapa.net

W Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych w technologii e-mapa pojawiła się możliwość wygenerowania kompleksowego raportu o wybranej działce ewidencyjnej. Usługa jest dostępna jest bezpłatnie dla każdego użytkownika serwisu.

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018