Kolejna geodezyjna e-usługa w powiecie opolskim

Wydział Geodezji i Kartografii Powiatu Opolskiego wprowadzi wkrótce kolejne usprawnienie w dostępie do danych geodezyjnych i kartograficznych.

W ostatnich latach w powiecie opolskim wdrożono szereg e-usług, dzięki którym mieszkańcy, instytucje, firmy, geodeci, rzeczoznawcy itp. mogą załatwiać sprawy bez wychodzenia z domu. Teraz Wydział Geodezji i Kartografii wprowadza nowe usprawnienie. Chodzi o e-usługę, która umożliwia wzajemne przekazywanie i odbiór dokumentów między Wydziałem Geodezji a Wydziałem Ksiąg Wieczystych całkowicie online.To bardzo ułatwi wzajemną aktualizację rejestrów. Wszelkie zmiany naniesione w Wydziale Geodezji będą od razu widoczne dla Wydziału Ksiąg Wieczystych, bez potrzeby wysyłania jak do tej pory drogą tradycyjną. Przy średnio 15 tysiącach zmian zgłaszanych rocznie do Wydziału Geodezji i Kartografii to jest duże usprawnienie i oszczędność czasu. Nowa e-usługa umożliwi geodetom załatwienie spraw online przez pełne 24-godziny, bez wizyty w urzędzie.

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018