Ukazała się kolejna część słownika SGP z życiorysami geodetów i kartografów

Dostępny jest już kolejny zeszyt Słownika Biograficznego „Geodeci i Kartografowie Polscy” zawierający życiorysy 80 nieżyjących postaci, którzy swymi osiągnięciami odegrali znaczącą rolę w rozwoju geodezji i kartografii.

Geodeci i Kartografowie Polscy – Słownik Biograficzny, z.10

Slownik wydawany jest nakładem Stowarzyszenia Geodetów Polskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Kartografów Polskich od czerwca 2019 roku. Ukazuje się tzw. „systemem holenderskim”, to znaczy zeszytami formatu A-4, o objętości do 140 stron, z których każdy zawiera życiorysy od litery A do litery Z. Kolejne zeszyty zawierają indeks nazwisk zeszytu bieżącego i wszystkich poprzednich.

Łącznie w 10-ciu zeszytach zamieszczono już 800 biogramów. W ostatnim Zeszycie znajdziemy m.in. wykaz geodetów – członków SGP, uhonorowanych „MEDALEM 100-lecia SGP”.

TOM II Słownika Biograficznego „Geodeci i Kartografowie Polscy” to kolejne 5 zeszytów od nr 6. do nr 10. od XII wieku po współcześnie zasłużonych. Całość została zbroszurowana w futerale – podobnie jak tom I. Ukończenie prac nad II tomem zbiega się z walnym zebraniem delegatów SGP, które odbędzie się w Białymstoku (20-22 maja 2022 r.) pod hasłem „Geodezja i kartografia podstawą zarządzania przestrzenią państwa”.

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018