• gisplay.pl

Oferty w przetargu na projekt modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej

GUGiK otworzył oferty w przetargu na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (ok. 25 % powierzchni kraju).

<a href=W postępowaniu oferty złożyło 7 wykonawców:

  1. Geores Sp. z o.o. - 816 720 zł brutto.
  2. Geokart - International Sp. z o.o. - 718 320 zł
  3. Przedsiębiorstwo Pomiarów Geodezyjnych Sp. z o.o. - 630 744 zł
  4. Opegieka Sp. z o.o. - 982 770 zł
  5. Konsorcjum firm: Maxnet Lech Wereszczyński (Lider konsorcjum), GEOSYSTEM Jerzy Cieszko, Global Geo Survey Sp. z o.o. - 600 240 zł
  6. Galileo Łukasz Zaborowski - 610 080 zł
  7. Konsorcjum firm: Szymon Czyża Karol, Szuniewicz Bartosz, Kucharczyk Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c.(Lider konsorcjum), GEOPARTNER Geomatics Sp. z o.o .- 589 170 zł

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu i konserwacji punktów podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze opracowania, zaprojektowanie nowych lokalizacji punktów w miejsce punktów zniszczonych oraz opracowanie opisu projektu technicznego modernizacji osnowy, określającego rodzaj, sposób i harmonogram wykonania pomiarów oraz sposób wyrównania podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze całego kraju.  

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018