• gisplay.pl

Oferty w przetargu na projekt modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej

GUGiK otworzył oferty w przetargu na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (ok. 25 % powierzchni kraju).

<a href=W postępowaniu oferty złożyło 7 wykonawców:

  1. Geores Sp. z o.o. - 816 720 zł brutto.
  2. Geokart - International Sp. z o.o. - 718 320 zł
  3. Przedsiębiorstwo Pomiarów Geodezyjnych Sp. z o.o. - 630 744 zł
  4. Opegieka Sp. z o.o. - 982 770 zł
  5. Konsorcjum firm: Maxnet Lech Wereszczyński (Lider konsorcjum), GEOSYSTEM Jerzy Cieszko, Global Geo Survey Sp. z o.o. - 600 240 zł
  6. Galileo Łukasz Zaborowski - 610 080 zł
  7. Konsorcjum firm: Szymon Czyża Karol, Szuniewicz Bartosz, Kucharczyk Michał Ogrodniczak SKB GIS s.c.(Lider konsorcjum), GEOPARTNER Geomatics Sp. z o.o .- 589 170 zł

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu i konserwacji punktów podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze opracowania, zaprojektowanie nowych lokalizacji punktów w miejsce punktów zniszczonych oraz opracowanie opisu projektu technicznego modernizacji osnowy, określającego rodzaj, sposób i harmonogram wykonania pomiarów oraz sposób wyrównania podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze całego kraju.  

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser