• gisplay.pl

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Borkowskiego

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie prof. Andrzeja Borkowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmarł 13 marca 2021 roku.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Borkowskiego

Profesor Andrzej Borkowski zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 13 marca 2021 roku mając 61 lat. Był dyrektorem Instytutu Geodezji i Geoinformatyki, członkiem Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Międzynarodowej Asocjacji Geodezji i Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk i członkiem korespondentem Niemieckiej Komisji Geodezji przy Bawarskiej Akademii Nauk. Absolwent Technikum Geodezyjnego w Żelechowie (1979 r.) oraz Wydziału Geodezji Urządzeń Rolnych Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1984 r.; obecnie UPWr) stopień doktora uzyskał w 1994 r., a doktora habilitowanego w 2004 r. na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. W maju 2013 r. odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

Odbył liczne staże na uniwersytetach w Niemczech i Austrii (łącznie ponad cztery lata). Kierował pięcioma grantami MNiSW/NCN oraz pięcioma projektami badawczymi realizowanymi we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie i Uniwersytetem w Stuttgarcie oraz przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej i Niemieckiej Agencji Kosmicznej. Był autorem lub współautorem około 220 prac naukowych i promotorem 9 rozpraw doktorskich. W badaniach naukowych koncentrował się na metodach pozyskiwania i modelowania geodanych. Ważnym obszarem jego działalności było przetwarzanie, filtracja i modelowanie danych lotniczego (ALS) i naziemnego skaningu laserowego. Interesował się też problematyką integracji danych z różnych sensorów, w szczególności ALS i interferometrii radarowej, oraz ich wykorzystania w badaniach środowiskowych oraz związanych z ruchami mas na powierzchni ziemi.

Był wyróżniony nagrodami rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz Medalem „Lohrmann-Medaille” rektora Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Odznaczony został też Brązowym Krzyżem Zasługi. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski został mu przyznany pośmiertnie przez prezydenta Andrzeja Dudę już w styczniu 2022 roku, ale uroczystość przekazania go na ręce żony zmarłego odbyła się w maju. O odznaczenie prof. Andrzeja Borkowskiego wnioskował prof. Krzysztof Sośnica, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria lądowa i Transport oraz kierownik Zakładu Geodezji Satelitarnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski zmarłemu w marcu 2021 roku naukowcowi przyznano za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej. Odznaczenie odebrała żona zmarłego profesora – Edyta Wenzel-Borkowska.

Źródło: UPWr

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser