• gisplay.pl

Najlepsze studia na kierunku geodezja i kartografia w rankingu Perspektywy 2022

Magazyn Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich. W zestawieniu uwzględniono 22 najpopularniejsze kierunki studiów technicznych, w tym geodezję i kartografię.

Najlepsze studia na kierunku geodezja i kartografia w rankingu Perspektywy 2022

W rankignu najlepszych studiów na kierunku geodezja i kartografia uwzględniono w tym roku 12 uczelni. Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte rankingiem muszą być prowadzone w danej uczelni w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni). Musi być prowadzony nabór na te kierunki na rok akademicki 2022/23 (na pierwszy rok studiów). Kierunki te muszą też mieć dwa roczniki absolwentów.

Rankingu Studiów Inżynierskich - kierunek geodezja i kartografia 2022

 1. Politechnika Warszawska;
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 4. Politechnika Gdańska;
 5. Politechnika Wrocławska;
 6. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
 7. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 9. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 10. Akademia Morska w Szczecinie;
 11. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
 12. Politechnika Koszalińska;

Ranking uwzględnia wskaźniki pogrupowane w sześć kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy i umiędzynarodowienie.

Magazyn Perspektywy opublikował także Ranking Szkół Wyższych. W tym roku najlepszą polską uczelnią został Uniwersytet Warszawski, tuż za nim sklasyfikowano Uniwersytet Jagielloński, a na trzecim miejscu znalazła się Politechnika Warszawska.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018