• gisplay.pl

O nowym rozporządzeniu na spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Członkowie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach podczas posiedzenia.

Spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (fot. GUGiK)

Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Urzędu Statystycznego, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a także Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Przewodniczący Zespołu Alicja Kulka przedstawiła najważniejsze działania związane z rozwojem i bieżącym funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Zaprezentowała także przyjęte rozwiązania w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach w zakresie m.in:

  • uproszczenia procesu zasilenia centralnego repozytorium ZSIN,
  • wykorzystania w ZSIN usług sieciowych (WMS i WFS),
  • zmiany treści zawiadomień EKW-EGiB, EGiB-EKW, PESEL-EGiB oraz EGiB-organy podatkowe.

Uczestnicy spotkania zapewnili o chęci dalszej współpracy w zakresie rozwoju funkcjonalności ZSIN.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018