• gisplay.pl

Katowicki Geo-Ośrodek z e-usługami dla projektantów i inwestorów

W portalu Geo-Ośrodek prowadzonym przez Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice uruchomiony został Serwis Projektanta.

Katowicki Geo-Ośrodek z e-usługami dla projektantów i inwestorów

Nowy serwis przeznaczony jest dla projektantów oraz inwestorów i pozwala im załatwić część formalności drogą elektroniczną. 

Korzystanie z portalu Geo-Ośrodek - Serwis Projektanta jest możliwe tylko poprzez autoryzowany dostęp. Utworzenie konta następuje na podstawie złożonego przez wykonawcę prac geodezyjnych Wniosku, który można złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub przekazać w postaci elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018