• gisplay.pl

Nie będzie opłat za korzystanie z systemu ASG-EUPOS

Najpóźniej w październiku zniesione zostaną opłaty za korzystanie z systemu ASG-EUPOS. Ma to związek z art. 16 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, którą 17 sierpnia podpisana została przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Ustawa wejdzie w życie miesiąc po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, przy czym ogłoszenie nastąpi nie później niż 2 września 2022 r.

Jak informuje GUGiK, zgodnie z art. 40 wymienionej ustawy do spraw obsługi wniosków o umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, które przewidują odpłatność za korzystanie z tych usług. Zatem nie będzie podstaw prawnych do zwrotu wniesionej opłaty lub jej części, gdy nie upłynął jeszcze termin wskazany w licencji określający upływ prawa do korzystania z tych usług.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018