• gisplay.pl

Geobid wydaje nową wersję programu OŚRODEK

Firma Geobid wprowadziła do sprzedaży kolejną, 10 już wersję programu OŚRODEK dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Program OŚRODEK 10 jest służącym do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej poprzez rejestrację prac geodezyjnych i kartograficznych, wniosków o udostępnienie materiałów, ewidencjonowania i zarządzania dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego, a także obsługę narad koordynacyjnych.

Jest to kolejna, dziesiąta wersja programu OŚRODEK dla WINDOWS, który był i jest użytkowany w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w całym kraju i umożliwia realizowanie wszystkich opcji, znanych dotychczasowym użytkownikom, a razem z geoportalem autorstwa Geobid system OŚRODEK pełni rolę systemu teleinformatycznego do prowadzenia zasobu w postaci elektronicznej.

Nowa wersja programu OŚRODEK zawiera bardzo ważną technicznie zmianę – możliwość „zamrożenia” obecnych plików FDR i FDW oraz utworzenia nowych. Stare pliki nie będą już modyfikowane, co znacząco ułatwi archiwizowanie – wystarczy jednokrotna archiwizacja. Dostępna jest także opcja umieszczenia zamrożonych plików FDR/FDW na innych dyskach tego samego serwera. Istnieje możliwość tworzenia wielu zamrożonych plików FDR/FDW, tak aby ich kolejne wersje nie przekraczały rozsądnego z punktu widzenia archiwizacji rozmiaru lub były tworzone corocznie. 

Pozostałe zmiany w wersji 10. to m.in. poszerzenie szerokości pól uwagi w ZUD, email w słowniku osób, nazwa gminy w słowniku gmin, dodanie pola data zakończenia sprawy w rejestrze wniosków oraz aktualizacja dokumentacji.

Jak informuje Geobid, kolejne zmiany postulowane przez użytkowników będą dodawane w kolejnych uaktualnieniach wersji 10.

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018