W Warszawie odsłonięto odnowiony Pomnik Geodezji Europejskiej

Na pl. Teatralnym w Warszawie uroczyście odsłonięto pomnik Geodezji Europejskiej. Odnowiona kolumna upamiętnia jeden z największych projektów geodezyjnych na świecie.

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Geodezji Europejskiej na pl. Teatralnym w Warszawie (fot. GUGiK)

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Geodezji Europejskiej na pl. Teatralnym w Warszawie (fot. GUGiK)

W wydarzeniu, które odbyło się 14 września, uczestniczyli m.in. prof. Stig Enemark, honorowy prezes Międzynarodowej Federacji Geodetów, prof. Janusz Walo, prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,  Mariusz Meus- pomysłodawca projektu , Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Ewa Janczar, przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady  m.st. Warszawy, Dyrektor Departamentu GI w GUGiK Anna Bober, Dyrektor IGiK Robert Bauer.

Pomnik upamiętnia jeden z największych projektów geodezyjnych na świecie związanych z pomiarem długości łuku geodezyjnego równoleżnika 52° N. Powstał podczas kampanii geodezyjnych pomiarów kształtu i rozmiarów Ziemi, odbywających się w latach 1861 – 1890 w Europie. W tym miejscu przebiega łuk geodezyjny równoleżnika 52˚ N, rozciągający się od irlandzkiej wyspy Valentia do rosyjskiego miasta Orsk na Uralu. Ma  6000 kilometrów i przechodzi przez całą Europę.

Pomysłodawcą tego niezwykłego projektu i inicjatorem przeprowadzenia renowacji pomnika oraz opisania jego przeznaczenia i historii był Mariusz Meus z geodezyjnej akcji edukacyjnej „Honorowy Południk Krakowski”.

 

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018