• gisplay.pl

Kolejne trzy powiaty wdrożyły układ PL-EVRF2007-NH

W powiatach: stalowowolskim, buskim i mieście Olsztyn wdrożono układ PL-EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej - poinformował GUGiK.

Ilustracja przedstawia zetawione obok siebie 2 mapy Polski z oznaczonym kolorystycznie: stanem wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH w powiatach po lewej stronie i powiatami, z którymi zawarte zostało porozumienie po prawej stronie.

Aktualny stan wdrożeń układu PL-EVRF2007-NH (fot. GUGiK)

Jak podał urząd, na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 275 powiatach, natomiast w 98 powiatach trwają prace wdrożeniowe. Jednocześnie po wyjaśnieniach przedstawicieli powiatu średzkiego (woj. dolnośląskie) wprowadzono korektę stanu wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w tym powiecie (w trakcie realizacji). 

Stan wprowadzania układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH można monitorować w serwisie www.geoportal.gov.pl po włączeniu warstwy „Stan wdrażania układu EVRF2007”, znajdującej się w grupie warstw „Specjalistyczne informacje geodezyjne”. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana na podstawie informacji uzyskiwanych z powiatów.

Główny Geodeta Kraju refunduje część kosztów poniesionych przez powiat na realizację prac w bieżącym roku. Porozumienia w tym zakresie są realizowane z 46 jednostkami, zaś z dwoma kolejnymi powiatami trwają uzgodnienia ich treści. W 11 jednostkach w tym roku zostały zakończone prace objęte porozumieniami. Z 6 powiatami rozpoczęto uzgadnianie treści porozumień na prace realizowane w roku 2023. Na pomoc finansową w bieżącym roku GUGiK zagospodarował już  5 186 730,00 zł, a od początku jej udzielania kwota ta wynosi  8 687 201,49 zł.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser