• gisplay.pl

Większe zainteresowanie systemem ASG-EUPOS po zniesieniu opłat

Od 2 października 2022 r., tj. od  kiedy zniesiono opłaty za korzystanie z usług ASG-EUPOS, wzrosła liczba nowych użytkowników rejestrujących się w systemie.

Rys1- przedstawia wykres prezentujacy dzienną liczbę rejestrowanych użytkowników na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy.

Liczba rejestracji nowych użytkowników systemu ASG-EUPOS (fot. GUGiK)

Jak informuje GUGiK, w ciągu ostatnich lat średnia miesięczna liczba rejestracji wzrosła z około 90 w latach 2018-2020, poprzez 120-150 w roku ubiegłym, do 277 we wrześniu tego roku, a w pierwszych dziewięciu dniach października odnotowano 410 nowych użytkowników. Najwięcej nowych rejestracji było 3 i 4 października 2022 r., kiedy to dziennie rejestrowało się ponad 100 nowych użytkowników.

Maksymalna liczba równoczesnych połączeń w ciągu dnia wzrosła z około 800 do poziomu 1100-1200 i utrzymuje się obecnie na takim poziomie. Najwięcej połączeń z serwisami systemu jest realizowane w godzinach 11:00 -12:00. Natomiast liczba różnych użytkowników łączących się w ciągu dnia przekroczyła 3000.

Opłaty za korzystanie z systemu ASG-Eupos zniesiono na podstawie art. 16 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018